Disable Preloader

Dr. Suman Prasad Adhikari

MD-Psychiatry, 2 years of experience
Psychiatrist
Kathmandu

Download the Medikoma app

img

Overview

Board member and Chief consultant neuropsychiatrist at ManoShastra Counseling & Research Center. Consultant Psychiatrist at Shree Birendra Hospital and Nepalese Army Institute ... Show more
Board member and Chief consultant neuropsychiatrist at ManoShastra Counseling & Research Center.

Consultant Psychiatrist at Shree Birendra Hospital and Nepalese Army Institute of Health Sciences Shrink

Specialties

Psychiatrist

Registration

9120 Nepal Medical Council, 2012

Registration

9120 Nepal Medical Council, 2012

Education

MD-Psychiatry NAMS, 2016

Experiences

Since 2017 until now as Assistant Professor at Nepalese Army Institute Of Health Sciences & Shree Birendra Hospital , Kathmandu
Since 2019 until now as Consultant Neuropsychiatrist at ManoShastra Counseling & Research Center , Lality

Clinic One Kathmandu

Clinic, Vaccination Center, Procedure, Imaging, Diagnostics
(121 votes)

Pulchowk Road, Jawalakhel, Kathmandu

Tue.
Oct 15
Wed.
Oct 16
Thu.
Oct 17
Fri.
Oct 18

Sahid Memorial Hospital

(121 votes)

Kalanki-14, Kalanki, Kathmandu

Tue.
Oct 15
Wed.
Oct 16
Thu.
Oct 17
Fri.
Oct 18

Upakar Polyclinc

(121 votes)

Setiopi, Marg Koteshwor, Kathmandu

Tue.
Oct 15
Wed.
Oct 16
Thu.
Oct 17
Fri.
Oct 18

Venus Hospital

(121 votes)

Devkota Sadak, Mid Baneshwor, Kathmandu

Tue.
Oct 15
Wed.
Oct 16
Thu.
Oct 17
Fri.
Oct 18

Vision Poly Clinic

(121 votes)

Opposite To Bhat Bhateni Supermarket, Koteshwor, Kathmandu

Tue.
Oct 15
Wed.
Oct 16
Thu.
Oct 17
Fri.
Oct 18
No videos added

Health Feeds

बाल्यावस्थाका मनोसामाजिक समस्या

बाल्यावस्थाका मनोसामाजिक समस्याहरू बुझ्नको निम्ति जन्म र विकासक्रम अनि बाल मस्तिष्कमा हुने जैविक, रासायनिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तनलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। बच्चाले आमाको गर्भमा बिताउने ९ महिना एकदमै महत्वपूर्ण समय हो। यही समयको ३–५ हप्तामा स्नायु प्रणालीको विकासक्रम सुरु हुन्छ। करिब १० हप्तामा मस्तिष्कको अगाडिको भ..