Disable Preloader

Smritee Rijal

मेरो mummy धेरै समय देखी बाथ रोग बाट पीडित हुनुहुन्छ र धेरै समय देखी औषधी सेवन गर्दै हुनुहुन्छ,तर निको भएको छैन । बाथ रोग को लागि कहाँ देखाउदा राम्रो हुन्छ ?
Mon 30 Dec, 2019 04:17 pm

Post Your Reply

REPLY