Disable Preloader

Suhana Shrestha

lungs मा पानी जमेको छ भन्छ । के reason ले हुन्छ एस्तो ? आयुर्वेदिक medicine ले ठीक हुन्छ कि हुँदैन
Sun 12 Jan, 2020 03:31 pm

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply

Relative Question