Disable Preloader

Anonymous

मैले 4/5 वर्षदेखि थाइराइडको औषधी खाईरहेकी छु। मेरो टाउकोमा पछाडिपट्टी एक्कासी एक गुजुल्टो कपाल झरेर टाटो बसेको छ। के कारणले यसो भएको होला? छालाको डाक्टर वा अरू कुन डाक्टरलाई देखाउँदा ठीक होला?
Fri 24 Jan, 2020 04:27 pm

Dr. Medina Shakya
MD - Dermatology , 2 years experience

Please visit dermatologist.
Sun 02 Feb, 2020 03:37 pm

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply

Related Question