Disable Preloader

Mamata Khanal

मेरो छोरा ५ बर्ष को भयो, उस्को अगाडी को दात मा किरा लगेको छ, अब त्यो दात फुस्किएर नयाँ दात आउँदा राम्रो दात आउछ कि नाइ ?
Wed 05 Feb, 2020 01:31 pm

Dr. Krishna Regmi
MDS , 10 years experience

Mamata jee, बच्चाको अगाडिको स्थाइ दात ७-९ बर्ष को उमेरमा आउछ । तेसैले बच्चाको अगाडिको दुधे दात हरु त्यो उमेरसम्म जोगाउन पर्छ । येदि छिटै दुधे दात झरेमा स्थाइ दात बाङोटिङो आउने हुनसक्छ ।
Thu 06 Feb, 2020 06:50 am

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply