Disable Preloader

Pratima Ranabhat

१ महिना अगाडी मैले एक जानाको एक्सिडेन्ट देखेको थिए,तेसपछी मलाई रातो रङ हरु देख्यो भने मन डराएको जस्तो हुन्छ, रातो कपडाहरु देख्दा पनि रगत जस्तो लग्छ, र राती नि राम्रो सँग निद्रा लाग्दैन, किन एस्तो भको ?
Tue 25 Feb, 2020 03:20 pm

Post Your Reply

REPLY