Disable Preloader

Dipa Shrestha

2 दिन अगाडी मेरो आँखा मा किरा पसेको थियो, अहिले दुख्न थलेको छ,अनि चिलाउन नि थालेको छ ? eye drop हाल्दा नि निको भएन के गर्ने होला ?
Tue 27 Aug, 2019 04:05 pm

Post Your Reply

REPLY