Disable Preloader

Anonymous

मेरो बुद्धि बङ्गारा आउन थलेको एक वर्ष भन्दा धेरै भईसक्यो, अझै पुरा आइसकेको छैन । कहिले काही ब्रश गर्दा रगत आउछ के भएको होला ? के गर्नु पर्छ कि आफै ठिक हुन्छ?
Wed 28 Aug, 2019 05:02 pm

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply