Disable Preloader

Sangita Shahi

मेरो बाबु को सास फेर्दा छाती घ्यार-घ्यार गर्छ । अलि अलि जोरो पनि आएको छ ३ दिन भयो । के भएको होला ? medical मा देखाएको, झोल औसदी र सिटामोल दिएको छ । सन्चो भएजस्तो लागेन क गर्ने होला ?
Tue 03 Sep, 2019 01:27 pm

Post Your Reply

REPLY