Disable Preloader

Kusum Khanal

मैले धेरै पानी प्रयोग गरेको दिन हात को औंलाहरु दुख्ने अनि अलि अलि सुन्निने पनि हुन्छ, के यो बाथ को लक्षण हो ?
Thu 12 Sep, 2019 04:31 pm

Post Your Reply

REPLY