Disable Preloader

Jamuna Shrestha

म अहिले ४५ बर्ष को भए, मलाई आजभोली निद्रा एक्दम थोरै लग्छ । अरुको कुरामा केन्द्रित हुन सक्दिन, मन एक्दम आत्तिएको जस्तो हुन्छ, किन एस्तो भएको होला ? Tension हरु नि केहि छैन ।
Fri 20 Sep, 2019 01:28 pm

Dr. Pawan Sharma
MD , 5 years experience

These could be the symptoms of depression or anxiety or both. You would need a detailed evaluation by a psychiatrist. Kindly visit one.
Sat 21 Sep, 2019 10:08 pm

Post Your Reply

REPLY