Disable Preloader

Rupa Adhikari

मेरो छोरा १ बर्ष को भयो, उसले सास फेरेको अरू बच्चाहरुको भन्दा सुस्त जस्तो लाग्छ, के कारणले गर्दा भएको होला? यो सामान्य हो? अथवा डाक्टरलाई देखाउन पर्ला कि?
Tue 15 Oct, 2019 04:43 pm

Dr. Pradeep Bhattarai
MD pediatrics, neonatology and adolscence medicine , 3 years experience

1 मिनट सम्म सास गनेर गति भन्नु होला। 1 वर्ष को बच्चा को 25 देखि 40 सम्म लाई नर्मल मानिन्छ।
Tue 15 Oct, 2019 04:48 pm
Thank you doctor, maile count gareko dhadkan ko gati 32 dekhi 35 samma raichha,
Wed 16 Oct, 2019 04:41 pm

Post Your Reply

REPLY