Disable Preloader

Santoshi Shahi

म २९ बर्ष को भए, केहि महिना देखी मेरो पैतला पोल्न थालेको छ, अनि खुट्टा झमझम पनि गर्छ, किन एस्तो भएको होला ? के रगत को कमी भएर नि यस्तो हुन्छ ?
Wed 16 Oct, 2019 04:33 pm

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply