Disable Preloader

Dr. Amit Pradhanang

MS - Neuro Surgery
(121 votes)
Neurosurgeon
B.p. Smiriti Communite Co- Operative Hospital

Basundhara, Kathmandu

Fri.
Feb 28
Sat.
Feb 29
Sun.
Mar 01
Mon.
Mar 02

Dr. Mohan Raj Sharma

MS - Neuro Surgery
(121 votes)
Neurosurgeon
B.p. Smiriti Communite Co- Operative Hospital

Basundhara, Kathmandu

Fri.
Feb 28
Sat.
Feb 29
Sun.
Mar 01
Mon.
Mar 02

Dr. Rajendra Shrestha

MCh - Neuro Surgery
(121 votes)
Neurosurgeon
Bhrikuti Polyclinic

Putalisadak, Kathmandu

Fri.
Feb 28
Sat.
Feb 29
Sun.
Mar 01
Mon.
Mar 02

Dr. Robin Bhattrai

MBBS
(121 votes)
Neurosurgeon
Rajdhani Hospital

Kuleshwor Road, Kathmandu

Fri.
Feb 28
Sat.
Feb 29
Sun.
Mar 01
Mon.
Mar 02
Fri.
Feb 28
Sat.
Feb 29
Sun.
Mar 01
Mon.
Mar 02

Download the Medikoma app

img