Disable Preloader

Dr. Amit Pradhanang

MS - Neuro Surgery
(121 votes)
Neurosurgeon
B.p. Smiriti Communite Co- Operative Hospital

Basundhara, Kathmandu

Sat.
Jan 18
Sun.
Jan 19
Mon.
Jan 20
Tue.
Jan 21

Dr. Mohan Raj Sharma

MS - Neuro Surgery
(121 votes)
Neurosurgeon
B.p. Smiriti Communite Co- Operative Hospital

Basundhara, Kathmandu

Sat.
Jan 18
Sun.
Jan 19
Mon.
Jan 20
Tue.
Jan 21

Dr. Rajendra Shrestha

MCh - Neuro Surgery
(121 votes)
Neurosurgeon
Bhrikuti Polyclinic

Putalisadak, Kathmandu

Sat.
Jan 18
Sun.
Jan 19
Mon.
Jan 20
Tue.
Jan 21

Dr. Robin Bhattrai

MBBS
(121 votes)
Neurosurgeon
Rajdhani Hospital

Kuleshwor Road, Kathmandu

Sat.
Jan 18
Sun.
Jan 19
Mon.
Jan 20
Tue.
Jan 21
Sat.
Jan 18
Sun.
Jan 19
Mon.
Jan 20
Tue.
Jan 21

Download the Medikoma app

img