Disable Preloader

नेपालमा देखिने हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्याहरू र तिनको रोकथाम तथा उपचारका उपायहरू Dr. Anish Gyawali - Dr. Anish Gyawali

बालबालिकाको पेटमा जुका किन पर्छन्? रोकथाम र उपचारका उपाय के-के छन्? - Dr. Dipsal Timila

डेन्टल फ्लसको प्रयोग कसरी गर्ने ? How to use dental floss effectively? - Dr. Nashib Pandey

ब्रस गर्ने सही तरिका के हो? Modified Bass Brushing Method tutorial by Dr. Nashib Pandey - Dr. Nashib Pandey

Dr. Shreel Bhagat, AIMS Physiotherapy Rehabilitation and Pain Clinic, Balkumari, Lalitpur - Dr. Shreel Bhagat

What is physiotherapy? - Dr. Shreel Bhagat

Dr. Dipsal Timila, Pediatrician, Arogin Healthcare and Research Center - Dr. Dipsal Timila

Dr. Pawan Kumar Sharma, Arogin Mind Clinic, Arogin Healthcare and Research Center - Dr. Pawan Sharma

Common ear related issues in Nepal - Dr. Jayendra P Pradhananga

Dr. Ambika Prasad Gyawali, Kathmandu homeopathic Health Clinic - Dr. Ambika Prasad Gyawali

Download the Medikoma app

img